Największy serwis poświęcony
grze Might and Magic VI.
Kompendium Wiedzy !!!

Zdolności (Skills)

Poniżej zostały przedstawione zdolności w poszczególnych klasach, niektórych zdolności dana klasa nie może się nauczyć lub zdobędzie ją dopiero w późniejszym czasie szkoleń.

Skróty w kolumnach poszczególnych klas dotyczące zdolności:
A = Klasa od początku ją ma.
I = Klasa może ją wybrać jako początkową.
L = Klasa może się jej nauczyć, ale nie może z nią zacząć.
N = Klasa nie może się jej nauczyć.

KLASY:
Kn Khight
Pa Palladin 
Ar Archer
Cl Cleric
So Sorceror
Dr  Druid

Expert and Master instructors   mogą nauczyć każdej z cech. Gdzie zdolnosci (cechy) można się nauczyć:

 
Zdolności Klasy Guild Miejsce Koszt 
Kn Pa Ar Cl So Dr 
Axe I I I N N Blade's End New Sorpigal 375 
Blade's End Frozen Highlands 750 
Blaster L L L L L L Control Center Free Haven
Bow I I A L L Berserker's Fury Castle Ironfist 500 
Duelist's Edge Misty Islands 500 
Berserker's Fury Silver Cove 625 
Duelist's Edge Free Haven 625 
Dagger I I I N A Buccaneer's Lair New Sorpigal 150 
Protection Services Frozen Highlands 250 
Mace L L L A N Duelist's Edge Misty Islands 500 
Duelist's Edge Free Haven 625 
Spear I I L N N Blade's End New Sorpigal 375 
Blade's End Frozen Highlands 750 
Staff L L L I I Blade's End New Sorpigal 375 
Blade's End Frozen Highlands 750 
Sword A A I N N Blade's End New Sorpigal 375 
Blade's End Frozen Highlands 750 
Leather Armor A I I I I Buccaneer's Lair Misty Islands 200 
Smuggler's Guid Blackshire 250 
Protection Services Silver Cove 300 
Blade's End New Sorpigal 375 
Chain Armor I I L L N Berserker's Fury Castle Ironfist 500 
Duelist's Edge Misty Islands 500 
Berserker's Fury Silver Cove 625 
Duelist's Edge Free Haven 625 
Plate Armor L L N N N Berserker's Fury Castle Ironfist 500 
Berserker's Fury Silver Cove 625 
Shield I L N L N Berserker's Fury Castle Ironfist 500 
Duelist's Edge Misty Islands 500 
Berserker's Fury Silver Cove 625 
Duelist's Edge Free Haven 625 
Air Magic N N A N I Initiate of the Elements New Sorpigal 750 
Initiate of Air Misty Islands 1000 
Adept of the Elements Frozen Highlands 1250 
Adept of Air Free Haven 1500 
Earth Magic N N L N I Initiate of the Elements New Sorpigal 750 
Initiate of Earth Silver Cove 1000 
Adept of the Elements Frozen Highlands 1250 
Adept of Earth Free Haven 1500 
Fire Magic N N I N A Initiate of the Elements New Sorpigal 750 
Initiate of Fire Misty Islands 1000 
Adept of the Elements Frozen Highlands 1250 
Adept of Fire Free Haven 1500 
Water Magic N N L N L Initiate of the Elements New Sorpigal 750 
Initiate of Water Misty Islands 1000 
Adept of the Elements Frozen Highlands 1250 
Adept of Water Free Haven 1500 
Body Magic N L N A N Initiate of the Self New Sorpigal 750 
Initiate of the Body Castle Ironfist 1000 
Adept of the Self Silver Cove 1250 
Adept of the Body Free Haven 1500 
Mind Magic N L N I N Initiate of the Self New Sorpigal 750 
Initiate of the Mind Castle Ironfist 1000 
Adept of the Self Silver Cove 1250 
Adept of the Mind Free Haven 1500 
Spirit Magic N A N I N Initiate of the Self New Sorpigal 750 
Initiate of the Spirit Castle Ironfist 1000 
Adept of the Self Silver Cove 1250 
Adept of the Spirit Free Haven 1500 
Dark Magic N N N L L Initiate of Dark Frozen Highlands 1500 
Adept of Dark Blackshire 2000 
Light Magic N N N L L Initiate of Light Silver Cove 1500 
Adept of Light Blackshire 2000 
Bodybuilding I L L L L Duelist's Edge Misty Islands 500 
Duelist's Edge Free Haven 625 
Diplomacy L I I I I Buccaneer's Lair Misty Islands 200 
Smuggler's Guild Blackshire 250 
Protection Services Silver Cove 300 
Disarm Traps I I I L L Buccaneer's Lair New Sorpigal 150 
Buccaneer's Lair Misty Islands 200 
Smugger's Guild Blackshire 250 
Protection Services Frozen Highlands 250 
Protection Services Silver Cove 300 
Identify Item L L L L L Buccaneer's Lair New Sorpigal 150 
Buccaneer's Lair Misty Islands 200 
Smuggler's Guild Blackshire 250 
Protection Services Frozen Highlands 250 
Protection Services Silver Cove 300 
Learning L L L L L Initiate of Air Misty Islands 1000 
Initiate of Earth Silver Cove 1000 
Initiate of Fire Misty Islands 1000 
Initiate of Water Misty Islands 1000 
Adept of Air Free Haven 1500 
Adept of Earth Free Haven 1500 
Adept of Fire Free Haven 1500 
Adept of Water Free Haven 1500 
Meditation N L L I I Initiate of the Body Castle Ironfist 1000 
Initiate of the Mind Castle Ironfist 1000 
Initiate of the Spirit Castle Ironfist 1000 
Adept of the Body Free Haven 1500 
Adept of the Mind Free Haven 1500 
Adept of the Spirit Free Haven 1500 
Merchant L L L L L Buccaneer's Lair New Sorpigal 150 
Protection Services Frozen Highlands 250 
Perception I I I L L Buccaneer's Lair New Sorpigal 150 
Buccaneer's Lair Misty Islands 200 
Smuggler's Guild Blackshire 250 
Protection Services Frozen Highlands 250 
Protection Services Silver Cove 300 
Repair Item L L L I I Berserker's Fury Castle Ironfist 500 
Berserker's Fury Silver Cove 625 
Blade's End Frozen Highlands 750 
 

Te strony najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 i w trybie Hi-Color za pomocą programu Internet Explorer 4.0 lub nowszego
Strona kodowa - iso-8859-2.
TA STRONA BYŁA ODWIEDZANA

RAZY OD 14 CZERWCA 1998

Ta strona znajduje się na serwerze bezpłatnych kont i stron OptimusNet http://friko.onet.pl/